Breadcrumbs

PRAVILA IN POGOJI TEKMOVANJA

Organizator

 1. Organizator tega tekmovanja je Reckitt Benckiser d.o.o. z registriranim sedežem na naslovu 1113 Budimpešta, Bocskai Ut 134-146.
 2. Tega tekmovanja ne Facebook ne spletno mesto surveymonkey.com na noben način ne sponzorirata, oglašujeta ali upravljata. Tekmovalec svoje podatke posreduje Durexu, ne pa tudi kateri koli drugi strani. Posredovani podatki bodo uporabljeni v povezavi s politiko zasebnosti, omenjeno spodaj.

 

Kako sodelovati

 1. Za sodelovanje v tem tekmovanju ni potrebno ničesar plačati ali kupiti.
 2. Tekmovanje bo potekalo od 29. avgusta do 4. september 2016.
 3. Tekmovanje poteka preko Durexove ankete, ki jo omogoča survexmonkey.com.
 4. Pogoj za sodelovanje v tekmovanju je izpolnitev ankete. Tekmovalec se tekmovanju pridruži, ko organizatorju posreduje svoj e-poštni naslov, ime in ime države, iz katere prihaja, kar stori prek polja z besedilom na predzadnji strani ankete.
 5. Anketa je na voljo na povezavi v oglasu na Facebooku, ki ga omogoča Durex.
 6. V tekmovanju lahko sodelujejo osebe, stare vsaj 18 let s prebivališčem v Republiki Sloveniji.
 7. Za vnose, ki zaradi kakršnega koli razloga niso bili zabeleženi, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

 

Nagrada in pravila

 1. V tem tekmovanju bosta zmagovalca dva: tisti, ki bo 100., in tisti, ki bo 200. izpolnil anketo in posredoval svoj e-poštni naslov, ime in ime države, iz katere prihaja.
 2. Zmagovalca bosta razglašena 14. september 2016 prek posredovanega e-poštnega naslova.
 3. Če se zmagovalec ne odzove na omenjeno e-poštno sporočilo, nagrado obdrži organizator.
 4. Nagrada za vsakega od zmagovalcev je 100 kosov (10 velikih pakiranj) kondomov Durex Invisible (5 velikih pakiranj kondomov Invisible Extra Thin Extra Sensitive in 5 velikih pakiranj kondomov Invisible Extra Thin Extra Lubricated).
 5. V zameno za nagradi vam ne bomo ponudili denarnega nadomestila. Nagradi nista prenosljivi. 
 6. Nagrade ne morete izterjati po sodni poti, saj zmagovalec ne more vložiti pravnega zahtevka v povezavi z nagrado. 

 

Pravice in obveznosti organizatorja

 1. S sodelovanjem v tekmovanju se tekmovalec strinja s temi pravili in pogoji tekmovanja.
 2. Organizator si pridržuje pravico do preklica ali spreminjanja tekmovanja ter teh pogojev tekmovanja brez obvestila v primeru katastrofe, vojne, državljanskih ali vojaških izgredov ali katerega koli dejanskega ali predvidenega kršenja katerega koli veljavnega zakona ali predpisa, ki je izven organizatorjevega nadzora. Vsakršne spremembe tekmovanja bo organizator tekmovalcem sporočil takoj, ko bo to mogoče.
 3. Če organizator sumi, da kateri izmed tekmovalcev goljufa, krši človekove pravice, vulgarizira ali krši katero izmed pravil tekmovanja, bo takšen tekmovalec izločen iz tekmovanja, njegova/njena dejavnost pa izbrisana, kar vključuje tudi odzive pod oglasom na Facebooku.
 4. Organizator si prav tako pridržuje pravico, da tekmovanje ustavi ali odpove, če kdo izkoristi napako v tekmovanju za svoje dobro. To pomeni tudi spremembo pogojev, blokiranje sodelovanja tekmovalcev ali razglasitev morebitnega zmagovalca kot ničnega.
 5. Organizator prav tako ni odgovoren za netočne podrobnosti o nagradi, ki jih je katera koli tretja stran, povezana s tem tekmovanjem, posredovala kateremu koli tekmovalcu.
 6. Sodelovanja v tekmovanju ne morete izterjati po sodni poti.
 7. Organizator tekmovanja si pridržuje pravico do spreminjanja pogojev tekmovanja tudi med njegovim potekom.

 

Strinjanje s pogoji obdelave osebnih podatkov

 1. S sodelovanjem v tekmovanju se tekmovalec strinja s temi pravili in pogoji tekmovanja.
 2. S posredovanjem potrebnih osebnih podatkov tekmovalec sodeluje v tekmovanju in soglaša s tem, da si organizator pridržuje pravico do uporabe vsakršnih in vseh osebnih podatkov brez vsakršne nadaljnje obravnave in soglasja v svojih marketinških dejavnostih (neposredni e-pošti) za oglaševanje organizatorjevih lastnih izdelkov, posebnih ponudb po pošti, elektronsko oddajo podatkov. V tem primeru to vključuje e-poštni naslov, ime in državo, iz katere tekmovalec prihaja.
 3. S strinjanjem s pogoji tekmovalec daje organizatorju dovoljenje, da lahko ta uporablja podane odgovore (razen osebnih podatkov) samo v združeni obliki (združeni podatki brez omemb imena, e-poštnega naslova ali države, iz katere tekmovalec prihaja) za dejavnosti digitalnega marketinga v povezavi s tem tekmovanjem.
 4. Tekmovalec si pridržuje pravico do preklica posredovanja osebnih podatkov, ki bi jih lahko organizator uporabil. Po zakonu sme tekmovalec organizatorju naročiti, da izbriše vse podatke, ki jih ta o njem ali njej hrani, brezplačno. Tekmovalec lahko to naredi prek tega e-poštnega naslova: consumers_si@rb.com
 5. Organizator bo osebne podatke obdelal v nepapirni obliki. Organizator bo poskrbel tudi za zaščito podatkov.
 6. Če sodelujoči sumi, da organizator kakor koli krši varovanje njegovih osebnih podatkov, sme morebitno kršitev posredovati Informacijskemu pooblaščencu RS. Prijavo lahko oddate v obrazcu preko spletne strani: https://www.ip-rs.si/.

 

Budimpešta, 11. avgust 2016